Xử lý lỗi nộp hồ sơ điện tử 600l & 600m trên cổng thông tin điện tử BHXH _ cập nhật_19.10

Để xử lý lỗi không nộp được Hồ sơ điện tử 600l và 600m trên giao dịch điện tử BHXH Việt Nam, các bạn bắt buộc phải thay đổi cổng kết nối.

Tất cả có trong video này. Cập nhật ngày 19.10_mới nhất _Nộp thành công 100%.

Rate this post

Giảm
giá
sốc