Xác định 4 đối tượng chưa được nhận hỗ trợ theo quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xác định đối tượng hưởng hồ trợ theo Quyết định sổ 28/2021/QĐ-TTg của chính phủ. Trong công văn có nêu rõ cụ thể từng trường hợp cơ quan BHXH chưa có căn cứ rõ ràng đế áp dụng đối với:

  • Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngàv làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH.
  • Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật.
  • Người lao động nghỉ việc không hưởng lương.
  • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trái pháp luật (tự ý bỏ việc).

Tại thời điểm 30/9/2021, những trường hợp nêu trên không đóng BHTN, nhưng cũng chưa phải đã ra khỏi “danh sách tham gia BHTN” của đơn vị sử dụng lao động và thực chất là có thời gian tham gia BHTN được bảo lưu theo quy định cùa pháp luật về việc làm, tương đồng với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Do trong hồ sơ của các cơ quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền chưa đề cập rõ các tình huống bảo lưu thời gian đóng BHTN cụ thế ở trên. Vì vậy, Nghị

quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chưa quy định chi tiết về nội dung này.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 28/QĐ-TTg, BHXH Việt Nam kính đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sớm nghiên cứu, hướng dẫn nhóm đối tượng có thời gian tham gia BHTN, thực chất là được bảo lưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 (thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu ảnh hưởng đến Việt Nam) đến 30/9/2021 nhưng không có trong danh sách đóng BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 để BHXH Việt Nam có cơ sở thực hiện.

Trước mắt, BHXH Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chi trả tiền hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất đối với những đối tượng đã có quy định cụ thể; đồng thời chưa tiếp nhận hồ sơ của nhóm đối tượng này đến khi có hướng dẫn.


Xem thêm bài viết: Hướng dẫn kê khai Hồ sơ 600L(điện tử) hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Hoặc trên facebook hội kế toán sài gòn:

Xem chi tiết: Công văn 3138/BHXH-CSXH được ban hành ngày 06/10/2021.

Rate this post

Giảm
giá
sốc