Từ ngày 01/10/2022, hết hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết của Chính phủ

Từ ngày 01/10/2022, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người sử dụng lao động sẽ được điều chỉnh, không còn mức hỗ trợ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP trong đó có hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động trong đơn vị thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Điều kiện là người sử dụng lao động đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021. Thời gian hưởng mức hỗ trợ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022. (Người sử dụng lao động nêu trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Như vậy, từ ngày 01/10/2022 đã hết thời gian hỗ trợ giảm mức đóng BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ. Mức đóng BHTN của người sử dụng lao động sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN trong đơn vị.

Việc giảm mức đóng BHTN cho người sử dụng lao động trong thời gian qua đã hỗ trợ không ít doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, hiện tại, hầu hết các hoạt động kinh tế đã diễn ra bình thường, mức đóng BHTN từ ngày 01/10/2022 quay lại như trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra nhằm đảm bảo nguồn quỹ BHTN đầy đủ, ổn định để chi trả các chế độ, chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

5/5 - (1 vote)

Giảm
giá
sốc