Từ ngày 01/10/2021, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 được giảm mức đóng BHTN cho người lao động xuống bằng 0% trong 12 tháng

Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Từ ngày 01/10/2021, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 được giảm mức đóng BHTN cho người lao động bằng 0% trong 12 tháng (Ảnh minh hoạ)

Đối tượng áp dụng: là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021.

Xem Điều 43 Luật Việc làm tại đây.

Mức giảm đóng: Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Cổng TTĐT BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chính sách hỗ trợ này.

Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Xem đầy đủ nội dung “Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021” tại đây.

Rate this post

Giảm
giá
sốc