Tổng cục Thuế đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế

Hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) được Tổng cục Thuế xây dựng trên nền tảng kiến trúc ứng dụng công nghệ 4.0 theo hướng triển khai cho hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn. Việc áp dụng HĐĐT cho thấy HĐĐT mang lại nhiều lợi ích như góp phần giảm thời gian, chi phí về hoá đơn cho doanh nghiệp (DN), góp phần hạn chế các hành vi gian lận về hoá đơn.

Nền tảng kiến trúc ứng dụng công nghệ 4.0 đáp ứng yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn điện tử.

Hạn chế tối đa các trường hợp lợi dụng gian lận trong việc sử dụng hóa đơn

Ngày 14/5/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ và theo đó đã có sự thay đổi trong cơ chế phát hành, quản lý hóa đơn. Cụ thể là, chuyển đổi phương thức phát hành, quản lý hóa đơn từ cơ chế “DN mua hóa đơn của cơ quan thuế” sang cơ chế “DN tự đặt in, tự in hóa đơn hoặc sử dụng HĐĐT nếu đủ điều kiện” để sử dụng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, ngành Thuế phát hiện một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp trong thủ tục thành lập DN để thành lập nhiều DN hoặc mua lại DN.

Thực tế, các DN này không kinh doanh nhưng được sử dụng hóa đơn, xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn lòng vòng để khấu trừ, hoàn khống thuế GTGT hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà nước, không kê khai nộp thuế để trốn thuế.

Kế hoạch triển khai hoá đơn điện tử

Thời gian xây dựng và triển khai đợt 1: Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022: Triển khai tại 06 Cục Thuế các tỉnh/thành phố (dự kiến gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định).

Thời gian triển khai đợt 2: Từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022: triển khai cho 57 Cục Thuế còn lại.

Để hạn chế các trường hợp lợi dụng gian lận trong việc sử dụng hóa đơn, tại Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế đã quy định: “Người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) kinh doanh thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì lập HĐĐT và gửi thông tin trên hóa đơn bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế để nhận mã xác thực hóa đơn từ cơ quan thuế”. Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 thí điểm sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế.

Theo các quy định trên, các DN đang sử dụng 2 loại HĐĐT: HĐĐT không có mã xác thực của cơ quan thuế theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC (cơ quan thuế không công bố định dạng chuẩn dữ liệu mà DN tự xây dựng định dạng) và HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC.

Việc áp dụng HĐĐT cho thấy HĐĐT mang lại nhiều lợi ích, cụ thể: HĐĐT góp phần giảm thời gian, chi phí về hoá đơn cho DN, góp phần hạn chế các hành vi gian lận về hoá đơn. HĐĐT giúp DN giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển và đặc biệt chi phí lưu trữ hóa đơn. DN không phải lập báo cáo sử dụng hóa đơn, dữ liệu từ HĐĐT được kết nối tự động với phần mềm khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) nên DN không mất thời gian lập Tờ khai thuế GTGT.

HĐĐT có tính bảo mật cao vì sử dụng chữ ký số của người bán nên khả năng làm giả hóa đơn là khó. Vì vậy, việc sử dụng HĐĐT thay thế hóa đơn giấy (hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in) sẽ khắc phục được gian lận phát sinh trong việc sử dụng hóa đơn.

Hiện nay trên cả nước có 255 DN thí điểm áp dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và hơn 550.000 DN áp dụng HĐĐT theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn do các DN gửi, số lượng HĐĐT DN sử dụng một năm khoảng gần 1,3 tỷ hóa đơn (tổng số hóa đơn do các DN trên cả nước sử dụng là khoảng 5,5 tỷ hóa đơn/năm – bao gồm cả hóa đơn giấy, HĐĐT).

Trên cả nước hiện có khoảng 800 DN cung cấp giải pháp phần mềm HĐĐT cho các DN, tổ chức kinh doanh trên cả nước sử dụng. Đây là các DN đáp ứng quy định tại Điều 5 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 32/2011/TT-BTC không quy định về định dạng dữ liệu chung áp dụng cho HĐĐT nên mỗi đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT hiện nay có thể thiết kế các định dạng khác nhau, xây dựng công cụ hiển thị và kiểm tra thông tin hóa đơn khác nhau.

Vì vậy, để hỗ trợ tốt hơn cho các đối tượng sử dụng HĐĐT theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã có Thông báo số 92/TB-TCT ngày 19/3/2021 về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu HĐĐT áp dụng theoThông tư số 32/2011/TT-BTC  ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế hiển thị thông tin HĐĐT áp dụng theo khuyến nghị.

Hiện đại hóa hạ tầng CNTT ngành Thuế luôn được Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đặc biệt quan tâm.

Cải cách triệt để thủ tục hành chính trong quản lý thuế

Để cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở pháp lý để triển khai HĐĐT, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định các cơ sở kinh doanh phải sử dụng HĐĐT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; HĐĐT có hai loại gồm: HĐĐT có mã của cơ quan thuế và HĐĐT không có mã của cơ quan thuế; DN phải chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế nếu sử dụng HĐĐT không có mã.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Đồng thời Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020 quy định về thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế để phục vụ triển khai HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Theo quy định này, đối với những DN đã sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC phải chuyển đổi định dạng hóa đơn theo chuẩn định dạng của cơ quan thuế để chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế qua đơn vị trung gian. Hiện đã có một số ít DN sử dụng hóa đơn số lượng lớn, có hạ tầng CNTT đáp ứng điều kiện sẽ được kết nối trực tiếp để chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế như VNPT, Viettel, …

Để nâng cao tính pháp lý của việc sử dụng, quản lý hóa đơn, chứng từ, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung 1 Chương quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử với nguyên tắc khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập HĐĐT (HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT không có mã của cơ quan thuế) để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ theo Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, Luật kế toán, Luật giao dịch công nghệ.

Tổng cục Thuế đang trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 123/2020/NĐ-CP sau khi lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương và được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Tài chính. Khi Thông tư hướng dẫn Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành, Tổng cục Thuế sẽ ban hành quy trình hướng dẫn quản lý HĐĐT và quyết định thay thế Quyết định số 635/QĐ-TCT. Đồng thời, lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn.

Theo đó, hệ thống HĐĐT đáp ứng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cần được xây dựng trên nền tảng kiến trúc ứng dụng công nghệ 4.0 theo hướng triển khai cho hệ thống dữ liệu lớn (Big Data), phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn, các khối chức năng xử lý nghiệp vụ được thiết kế triển khai linh hoạt, có độ mở cao, theo mô hình xây dựng phần mềm mới là vừa xây dựng phát triển phần mềm, vừa triển khai và vận hành mà không ảnh hưởng tới hoạt động của ứng dụng.

Tổng cục Thuế đã thiết kế Hệ thống quản lý HĐĐT của cơ quan thuế bao gồm thành phần: Cổng lập hoá đơn trực tiếp của Tổng cục Thuế, Cổng tiếp nhận dữ liệu HĐĐT và Hệ thống xử lý dữ liệu hoá đơn điện tử. Theo đó, về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống HĐĐT được xây dựng trên nền tảng kiến trúc ứng dụng công nghệ 4.0 theo hướng triển khai cho hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn.

Đồng thời, những công nghệ mới đang được Tổng cục Thuế nghiên cứu, triển khai trong thực tiễn này phù hợp với xu thế phát triển CNTT chung của thế giới và hiện đang được áp dụng cho các hệ thống tương tự như hệ thống nền tảng phim trực tuyến NetFlix, hệ thống thương mại điện tử Amazon, mạng xã hội Facebook…

http://www.gdt.gov.vn

Rate this post

Giảm
giá
sốc