Tạo điều kiện cho người lao động nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp

Bà Nguyễn Liên (TPHCM) nghỉ việc cuối tháng 5/2021, công ty cũ cam kết giải quyết hồ sơ nghỉ việc và sổ BHXH trong 10 ngày làm việc. Đầu tháng 7/2021, cơ quan trả lời hồ sơ bảo hiểm của bà đã xong nhưng thiếu 2 tháng đã đóng BHXH nên phải gửi lại cơ quan BHXH để hoàn thiện.

Hiện tại hồ sơ của bà Liên đã xong nhưng chưa thể đi lấy được vì cách nhà gần 20km, phải đi qua mấy quận. Do giấy tờ BHXH không phải là hàng thiết yếu nên bà không dám thuê dịch vụ ship hàng hay tự mình đi lấy. Cơ quan BHXH hướng dẫn bà nếu muốn nộp hồ sơ thì phải ra bưu điện.

Bà Liên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét có biên pháp giải quyết cho những trường hợp nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp có thể kéo dài thời gian nộp bằng khoảng thời gian địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc cho nộp hồ sơ online (app VssId có toàn bộ thông tin của người lao động là đã đóng BHXH bao nhiêu tháng, thông tin hưởng các loại bảo hiểm…).

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm và văn bản hướng dẫn thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp (đây cũng là một trong các điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm).

Quy định về phương thức thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Việc làm về BHTN thì người lao động phải trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (áp dụng đối với trường hợp sau: Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn).

Để tạo điều kiện cho người lao động trong việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, hạn chế lây lan dịch bệnh, ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện,…) trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Như vậy, để được xét hưởng trợ cấp thất nghiệp, bà Liên phải thực hiện đúng theo quy định nêu trên. Trường hợp bà không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cộng dồn cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện theo quy định.

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) đang nghiên cứu, đề xuất phương án cho phép người lao động thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua cổng dịch vụ công quốc gia nhằm tạo điều kiện cho người lao động trong giai đoạn đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trước mắt đề nghị bà liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi mà bà muốn nhận trợ cấp thất nghiệp để được tư vấn, hỗ trợ.

Chinhphu.vn

Rate this post

Giảm
giá
sốc