Mẫu số 05

Mẫu số 05 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021. Xem và tải toàn bộ mẫu số 05 ở bên dưới

TÊN CƠ SỞ(1) …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố ………

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ(1)

  1. Tên cơ sở:
  2. Mã số cơ sở:
  3. Địa chỉ:

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

TT Họ và tên Phòng, ban, phân xưng làm việc Loi hợp đồng lao động Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ S sbảo hiểm Thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương (Ngày tháng năm) Thời gian tạm hoãn HĐLĐ/nghỉ không lương (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm) Stiền hỗ trợ Tài khoản của người lao động nhận hỗ trợ (Tên TK, Số TK, Ngân hàng) Số CMT/thẻ căn cước công dân Ghi chú
Cộng

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ………………………………)

III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG MANG THAI

TT Họ và tên Thứ tự tại mục II Số tiền hỗ trợ Tài khoản của người lao động nhận hỗ trợ (Tên TK, số TK, Ngân hàng) Số CMT/thẻ căn cước công dân Ghi chú
Cộng

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ………………………………)

IV. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ HOẶC CON NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM

TT Họ và tên Thứ tự tại mục II Thông tin về con và vợ hoặc chồng Số tiền hỗ trợ Tài khoản của người lao động nhận hỗ trợ (Tên TK, Số TK, Ngân hàng) Số CMT/thẻ căn cước công dân Ghi chú
Họ và tên trẻ em chưa đủ 6 tuổi Ngày tháng năm sinh của trẻ em Họ và tên vợ hoặc chồng ở cột 2 Số CMT/thẻ căn cước công dân của vợ hoặc chồng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cộng

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ………………………………)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Đối với mục II)
(Ký tên và đóng dấu)
Ngày ….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ(1)
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Cơ sở: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.


Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách LIKE, CHIA SẺ và ĐĂNG KÝ qua các kênh như:

Hành động của các bạn có ý nghĩa rất lớn, hãy giúp chúng tôi duy trì website và các kênh thông tin.

Tải file word Mẫu số 05 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021.

Rate this post

Giảm
giá
sốc