Kiểm tra quá trình đóng BHXH, BHTN hàng năm trên ứng dụng VssID

Ngày 6 tháng 9 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Tp HCM gửi công văn số 3235/BHXH-CST cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố, thông báo mới cập nhật thêm chức năng tra cứu Thông báo xác nhận đóng BHXH, BHTN hàng năm (Mẫu C14-TS) trên ứng dụng VssID.

Trước ngày Ngày 6 tháng 9 năm 2021, Hệ thống Vssid chưa cập nhật chức năng này

Hiện tại, Người lao động có Mã số BHXH đã có thể kiểm tra quá trình đóng BHXH của mình qua mẫu C14-TS mới thay cho mẫu tờ rời sổ BHXH trước đây ngay trên ứng dụng VssID. Giúp người lao động chủ động theo dõi quá trình tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN của mình. Sau đây là hướng dẫn cách kiểm tra quá trình đóng Bảo Hiểm Xã Hội qua mẫu C14-TS trên điện thoại.

Để sử dụng được chức năng này yêu cầu người sử dụng phải có tài khoản đăng nhập VssID. Sau khi đăng nhập vào phần Quản lý cá nhân chọn mục quá trình tham gia trong đó có mục C14-TS như mô tả.

Hiện tại, Hệ thống Vssid đã cập nhật chức năng này

Trong công văn có nêu rõ đề nghị người lao động đăng ký tài khoản, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số trên thiết bị di động thông minh để chủ động tra cứu. Trường hợp chưa sử dụng ứng dụng VssID cần khẩn trương đăng ký tài khoản, cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số để sử dụng tiện ích này.

Đồng thời trong công văn có lưu ý: Cơ quan BHXH không thực hiện gửi tin nhắn Thông báo xác nhận đóng BHXH, BHTN hàng năm (Mẫu C14-TS) đến số điện thoại của người lao động.

Xem và tải công văn tại đây.

Quang Huy.

 

Rate this post

Giảm
giá
sốc