Không đóng thuế, hộ kinh doanh có được hỗ trợ không?

Mẹ bà Võ Thị Vinh (Lâm Đồng) kinh doanh cửa hàng ăn, có giấy phép kinh doanh nhưng không đóng thuế. Do tình hình dịch COVID-19 mẹ bà phải đóng cửa hàng. Bà Vinh hỏi, trường hợp mẹ của bà có thuộc diện được hỗ trợ khó khăn không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, quy định:

“Điều 35. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.”

Trong Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không quy định điều kiện hộ kinh doanh “có đóng thuế hay không đóng thuế”.

Đối chiếu với quy định trên, nếu mẹ bà Vinh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 thì đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị bà liên hệ với UBND xã nơi đăng ký hoạt động kinh doanh để được hướng dẫn nộp hồ sơ theo quy định.

Chinhphu.vn

Rate this post

Giảm
giá
sốc