Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Tool Esigner, ký được trên mọi trình duyệt

Tổng Cục thuế cập nhật Esigner mới, ký được trên mọi trình duyệt.

Sau khi tải và cài đặt bộ cài eSigner 1.0.9_setup.exe:

  1. Cài đặt tool ký eSigner.

Bước 1: Click vào bộ cài  eSigner 1.0.9_setup.exe:

Bước 2: Chọn Next.

Bước 3: Chọn Install.

Bước 4: Chọn Finish để hoàn thành cài đặt.

Tool ký đã được cài đặt xong và thông báo đang hoạt động:

  1. Sử dụng tool ký eSigner.
  • Khi cài đặt xong tool ký có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng bình thường và không phụ thuộc trình duyệt.
  • Các chức năng cơ bản trên tool:

+ About: Thông tin tool

+ Status: Trạng thái tool

+ Support IE: Hỗ trợ riêng trinhg duyệt IE

+ Restart: Khởi động lại tool

+ Exit: Thoát và dừng tool ký

Lưu ý: Từ IE 11 trở xuống NNT phải dùng chế độ Support IE.

Rate this post

Giảm
giá
sốc