Hộ kinh doanh cũng phải áp dụng Chứng từ kế toán

Ngày 11/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Qui định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục sau đây:

  • Phiếu thu: Mẫu số 01-TT;
  • Phiếu chi: Mẫu số 02-TT;
  • Phiếu nhập kho: Mẫu số 03-VT;
  • Phiếu xuất kho: Mẫu số 04-VT;
  • Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động: Mẫu số 05-LĐTL.

gồm các chứng từ quy định theo pháp luật khác:

  • Hóa đơn;
  • Giấy nộp tiền và NSNN;
  • Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng;
  • Ủy nhiệm chi.

Các quy định nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các qui định cũ để phù hợp thực tiễn. Quy định này chỉ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.


Xem thêm: Nhận ngay tiền mặt lên đến 1.250.000 đồng khi ĐK HĐĐT của EasyInvoice.

Xem thêm: Hướng dẫn rà soát chênh lệch thuế 2021.


Với kinh nghiệm và kiến thức sẵn có chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu để đem lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng. Để chúng tôi duy trì và phát triển các kênh thông tin này nhằm phục vụ,  đóng góp ý kiến xây dựng phát triển cùng chúng tôi bằng cách LIKE, CHIA SẺ và ĐĂNG KÝ qua các kênh như:

Hành động của các bạn có ý nghĩa rất lớn, hãy giúp chúng tôi duy trì website và các kênh thông tin.

Rate this post

Giảm
giá
sốc