Hà Nội triển khai App thuế điện tử trên thiết bị di động từ tháng 9/2021

(Chinhphu.vn) – Trong tháng 9/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội triển khai App thuế điện tử cho thiết bị di động. Đây là một phần công việc trong kế hoạch chuyển đổi số trong quản lý thuế từ nay đến năm 2022.

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đang từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua việc đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế.

Để thực hiện thành công chuyển đổi số, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đặt mục tiêu đến năm 2022 đưa Cục Thuế TP. Hà Nội là 1 trong những cục thuế dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và về an toàn an ninh mạng.

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng phấn đấu đưa 100% thủ tục hành chính thuế lên hệ thống trực tuyến, được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ mật).

Bên cạnh đó, ngay trong tháng 9 này, Cục Thuế Thành phố triển khai ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động. Cùng với việc hỗ trợ các chức năng đã cung cấp trên hệ thống thuế điện tử, ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động sẽ cung cấp các dịch vụ nâng cao mang tính trải nghiệm cho người dùng và bổ sung chức năng tra cứu thông tin người phụ thuộc và hỗ trợ người nộp thuế điện tử thông qua liên kết với ứng dụng thanh toán của ngân hàng.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan, Cục Thuế sẽ kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm của quốc gia và các sở, ngành để cung cấp dịch vụ công kịp thời với phương châm “một lần khai báo, trọn đời phục vụ công dân và người nộp thuế”.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội phấn đấu tối thiểu 30% hộ kinh doanh mở tài khoản và thanh toán thuế điện tử; 99% doanh nghiệp đăng ký phát hành hóa đơn điện tử, 90% doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử.

Trên cơ sở tiền đề của công tác triển khai quản lý thương mại điện tử từ năm 2017 và một số nguyên tắc về quản lý thuế đối với giao dịch thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số tại Luật Quản lý thuế, Cục thuế TP. Hà Nội đã cụ thể hóa chính sách thuế nhằm quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này.

Đến tháng 7/2021, cơ quan thuế đã đưa vào quản lý 382 cá nhân có hoạt động cung cấp sản phẩm ứng dụng/sản phẩm nội dung tại các khu vực ứng dụng Google Play, Apple Store… các cá nhân đã thực hiện kê khai thuế đầy đủ theo quý, số thuế đã nộp lũy kế từ năm 2018 đến nay là 203 tỷ đồng, trong đó 7 tháng năm 2021 là 39 tỷ đồng. Đơn vị cũng đang thực hiện rà soát các hình thức bán hàng của gần 32.100 thông tin giao dịch cơ sở kinh doanh có sử dụng ứng dụng giao hàng và dữ liệu về 756 chủ cơ sở cho thuê nhà, cung cấp dịch vụ lưu trú.

Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục duy trì và đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 ở tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế (hiện tại ngành thuế đã cung cấp 182 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó 150 dịch vụ công đã được tích hợp thành công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 161% kế hoạch Bộ Tài chính giao); thông tin với người nộp thuế bằng phương thức điện tử giúp việc trao đổi, hỗ trợ được nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện; kê khai – nộp thuế – hoàn thuế điện tử…

www.chinhphu.vn

Rate this post

Giảm
giá
sốc