Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ

Bà Đinh Thị Hoa (Hà Nội) làm việc cho một công ty vận tải, ký hợp đồng theo từng năm. Từ đầu năm đến giờ bà đi làm được 2 tháng, còn lại phải nghỉ không lương, không trợ cấp.

Bà Hoa hỏi, trường hợp của bà có được hưởng trợ cấp không và cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm thực hiện chính sách trên?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

2. Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương”.

Trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định nêu trên bà đề nghị công ty nơi đang làm việc lập hồ sơ theo Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP. Hà Nội gửi UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn

Rate this post

Giảm
giá
sốc