Thủ tục đăng ký thuế ban đầu

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm Hồ sơ kê khai thuế ban đầu lên cơ quan thuế cấp quận nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ không quá phức tạp, kế toán không có nhiều kinh nghiệm sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn thành thủ tục.

Hồ sơ kê khai thuế ban đầu

  • Đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán.
  • Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.
  • Lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài.

Các thủ tục khác

  • Đăng ký hoá đơn điện tử.
  • Đăng ký chữ ký số điện tử.

Hồ sơ khách hàng cung cấp

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – (01 bản photo)

Phí dịch vụ khai thuế ban đầu

  • Phí dịch vụ chuẩn bị và thay mặt Công ty nộp khai thuế ban đầu trực tiếp tại Tp. Hồ Chí Minh là 500.000đ.

Thắc mắc của bạn ?

Bạn không có thời gian hay gặp khó khăn trong việc soạn Hồ sơ, hãy liên hệ chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.