Đăng ký thuế với hộ kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

  • Bước 1: Hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ giấy đăng ký thuế theo quy định nộp tại Chi cục Thuế Quận/Huyện đăng ký.
  • Bước 2: Khi nhận Hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy: CQT tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả.

Cơ quan thuế kiểm tra, giải quyết hồ sơ: của người nộp thuế theo quy định và trả kết quả theo thời gian viết phiếu hẹn.

Loại Hồ sơ, số lượng hồ sơ nộp (01 bộ):

  • Tờ khai đăng ký thuế 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có);

Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định.

Kết quả thực hiện: Cơ quan thuế cấp 01 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế.


Bài viết mang tính chất chia sẻ thông tin, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Rate this post

Giảm
giá
sốc