I/ Đối với thiết bị USB thiết bị chữ ký số

Khi nhận thiết bị thiết bị về, nếu thiết bị hư hỏng, Công ty sẽ thu về kiểm tra tìm nguyên nhân:

  • Nếu do lỗi phần kỹ thuật, Công ty sẽ cấp lại cho khách hàng thiết bị mới 100% theo đúng thỏa thuận cam kết trong hợp đồng.
  • Nếu là do khách hàng làm rơi, cháy, hoặc làm mất, trường hợp này sẽ không được bảo hành và khách hàng phải chịu phí mua thiết bị mới. Thời gian còn lại của chứng thư số trên thiết bị sẽ được giữ nguyên và nạp lại trên thiết bị mới.
  • Thiết bị chỉ được bảo hành khi Quý khách xuất trình giấy chứng nhận sử dụng dịch vụ chữ ký số.

II/ Đối với hóa đơn

  • Nếu thông tin hóa đơn xuất sai không đúng thỏa thuận ban đầu, Chúng tôi sẽ làm biên bản hủy gửi Quý khách, đồng thời Quý khách ký xác nhận và chúng tôi xuất lại hóa đơn mới để gửi Quý khách.

III/ Đối với hợp đồng

  • Sau khi Nhân viên chúng tôi mang hợp đồng đến gửi Quý khách, Quý khách vui lòng ký sau đó giữ 01 bản để phòng trường hợp đối chấp (nếu có) xảy ra sau này. Các bản còn lại Quý khách ký và gửi chuyển trả cho nhân viên chúng tôi mang về, đồng thời bổ sung 01 bản sao CMND và 01 bản sao GPKD có photo công chứng hoặc dấu mộc tròn của công ty.

IV/ Lưu ý quan trọng

  • Trong vòng 10 ngày, Quý khách phải bổ sung hồ sơ gồm CMND (bản sao y công ty) và GPKD cho chúng tôi. Nếu chậm trễ thì đơn vị nhà mạng có thể khóa chứng thư số của Quý khách lại.