Chi tiết hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế GTGT từ 1.11.2021 (phần cuối)

Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết về các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Theo đó danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 cụ thể như sau:

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Tên sản phẩm Nội dung
R DỊCH VỤ NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ
  90 900 9000 90000 Dịch vụ sáng tác, nghệ thuật và giải trí
  900001 9000010 Dịch vụ nghệ thuật biểu diễn Gồm:

– Dịch vụ của các diễn viên, độc giả, ca sỹ, nhà soạn nhạc, diễn viên múa, người biểu diễn nhào lộn, phát thanh viên/người dẫn chương trình trên truyền hình, người diễn thuyết, diễn giả, các nghệ sỹ biểu diễn xiếc và các nghệ sỹ biểu diễn khác

– Dịch vụ làm người mẫu độc lập.

  900002 Dịch vụ hỗ trợ nghệ thuật biểu diễn
  9000021 Dịch vụ sản xuất và trình diễn sự kiện nghệ thuật biểu diễn Gồm dịch vụ sản xuất và trình diễn đối với:

+ Nhà hát, nhạc kịch, ba lê, hài nhạc kịch, biểu diễn hoà nhạc.

+ Biểu diễn múa rối

+ Biểu diễn xiếc.

  9000022 Dịch vụ tổ chức và quảng cáo sự kiện nghệ thuật biểu diễn Gồm dịch vụ tổ chức và quảng bá đối với:

+ Nhà hát, nhạc kịch, ba lê, hài nhạc kịch, biểu diễn hoà nhạc.

+ Biểu diễn múa rối

+ Biểu diễn xiếc.

  9000029 Dịch vụ hỗ trợ khác cho nghệ thuật biểu diễn Gồm:

– Dịch vụ quản lý về quyền đối với các tác phẩm về nghệ thuật, văn học, âm nhạc, loại trừ các tác phẩm về nghệ thuật quay phim và tác phẩm nghe nhìn.

  – Dịch vụ hỗ trợ nghệ thuật biểu diễn về thiết kế sân khấu, thiết kế trang phục, thiết kế ánh sáng.

– Dịch vụ hỗ trợ khác đối với nghệ thuật biểu diễn chưa được phân vào đâu (tấm màn vẽ căng sau sân khấu và các đồ vật dùng trang trí sân khấu, các thiết bị về âm thanh và ánh sáng phục vụ cho biểu diễn nghệ thuật).

Loại trừ:

– Dịch vụ quản lý về bản quyền của phim điện ảnh, được phân vào mã 59130.

  900003 Sáng tác nghệ thuật
  9000031 Dịch vụ do các tác giả, các nhà soạn nhạc, nhà điêu khắc và các nghệ sĩ khác cung cấp, loại trừ các nghệ sĩ biểu diễn Gồm:

– Dịch vụ của cá nhân các nghệ sỹ như nhà soạn nhạc, nhà điêu khắc, hoạ sỹ, người vẽ tranh biếm hoạ, thợ chạm khắc,…

– Dịch vụ của cá nhân các nhà viết văn về tất cả các chủ đề, Gồm: cả viết về hư cấu và về chuyên môn.

– Dịch vụ của các nhà báo độc lập.

– Dịch vụ phục chế các tác phẩm nghệ thuật.

Loại trừ:

– Dịch vụ phục chế đàn organ và các nhạc cụ cổ điển khác, được phân vào mã 33190

– Dịch vụ sản xuất phim điện ảnh và phim video, được phân vào mã 59111 và 59112

– Dịch vụ phục chế đồ nội thất (loại trừ phục chế các loại để bảo tàng), được phân vào mã 95240.

  9000032 Tác phẩm nghệ thuật gốc của các tác giả, các nhà soạn nhạc và các nghệ sĩ khác loại trừ các nghệ sĩ biểu diễn, hoạ sĩ, nghệ sĩ đồ hoạ và nhà điêu khắc
  9000033 Tác phẩm nghệ thuật gốc của các hoạ sĩ, các nghệ sĩ đồ hoạ và nhà điêu khắc Gồm:

– Tranh hội hoạ, tranh đồ hoạ và tranh vẽ bằng phấn màu, tác phẩm chạm khắc gốc, tranh in và tranh in đá, các tác phẩm điêu khắc và tượng gốc, bằng mọi chất liệu. Loại trừ:

– Sản xuất tượng, không phải nguyên bản nghệ thuật

  900004 9000040 Dịch vụ của cơ sở hoạt động nghệ thuật Gồm:

– Dịch vụ hoạt động của các phòng hoà nhạc, nhà hát, nhà hát opera, phòng nhạc, Gồm: cả dịch vụ về vé xem biểu diễn.

– Dịch vụ hoạt động của các trung tâm đa mục đích và các cơ sở tương tự với ưu thế về văn hoá.

Loại trừ:

– Dịch vụ của rạp chiếu phim, được phân vào mã 59141

– Dịch vụ đại lý bán vé, được phân vào mã 79110

– Dịch vụ hoạt động của các loại bảo tàng, được phân vào mã 91020

– Dịch vụ hoạt động của các sân vận động và các đấu trường sử dụng cho nhiều mục đích, được phân vào mã 93110

  91 Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
  910 Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
  9101 91010 Dịch vụ của thư viện và lưu trữ
  910101 9101010 Dịch vụ thư viện Gồm:

– Các dịch vụ về thu thập, phân loại thư mục, bảo tồn và thu hồi các loại sách và các loại tương tự.

– Dịch vụ cho thuê sách và đĩa ghi âm

– Dịch vụ thư viện cung cấp ảnh và phim điện ảnh

Loại trừ:

– Dịch vụ thuê băng video và DVDs, được phân vào mã 77220

– Dịch vụ thuê sách, phân vào mã 77290.

  910102 9101020 Dịch vụ lưu trữ
  9102 91020 Dịch vụ bảo tồn, bảo tàng
  910201 9102010 Dịch vụ bảo tàng Gồm:

– Dịch vụ trưng bày các bộ sưu tập về mọi lĩnh vực (nghệ thuật, khoa học và công nghệ, lịch sử)

– Dịch vụ quản lý và bảo quản các bộ sưu tập

– Tổ chức các buổi triển lãm lưu động về bộ sưu tập

Loại trừ:

– Dịch vụ trưng bày và bán được cung cấp bởi các phòng trưng bày nghệ thuật mang tính thương mại, được phân vào mã 400840

– Dịch vụ phục chế các tác phẩm nghệ thuật và các đồ vật sưu tập bảo tàng, được phân vào mã 9000031

– Dịch vụ thư viện và lưu trữ được phân vào mã 91010

– Dịch vụ của các khu di tích và các công trình lịch sử, được phân vào mã 9102030

– Dịch vụ của vườn bách thú bách thảo, được phân vào mã 9103010

  910202 9102020 Sưu tập của bảo tàng Gồm các bộ sưu tập và đồ vật của các nhà sưu tập về lịch sử, về dân tộc học, động vật học, thực vật học, khoáng vật học, giải phẫu hoặc các bộ sưu tập về tiền đúc
  910203 9102030 Dịch vụ của khu di tích và các công trình lịch sử và các khu dành cho khách thăm quan tương tự Gồm:

– Dịch vụ hoạt động, tiếp cận và thăm quan các di tích và công trình lịch sử và các công trình kỷ niệm

– Dịch vụ bảo tồn các di tích và công trình lịch sử và các công trình kỷ niệm Loại trừ:

– Dịch vụ phục chế và nâng cấp các di tích và công trình lịch sử, được phân vào mã F.

  9103 91030 Dịch vụ của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên
  910301 9103010 Dịch vụ của các vườn bách thảo, bách thú Gồm:

– Dịch vụ hoạt động, tiếp cận và thăm quan các khu vườn bách thú, bách thảo

– Dịch vụ bảo tồn và gìn giữ các khu vườn bách thú, bách thảo Loại trừ:

– Dịch vụ bảo tồn tự nhiên, được phân vào mã 9103020

  910302 9103020 Dịch vụ của các khu bảo tồn tự nhiên, Gồm: cả dịch vụ bảo tồn động vật hoang dã Gồm:

– Dịch vụ hoạt động, tiếp cận và thăm quan các khu vườn quốc gia, khu vườn tự nhiên các khu bảo tồn

– Dịch vụ giám sát các khu vườn quốc gia, khu vườn tự nhiên và các khu bảo tồn

– Dịch vụ bảo tồn và gìn giữ các khu vườn quốc gia, khu vườn tự nhiên và các khu bảo tồn

Loại trừ:

– Dịch vụ hoạt động của các khu dành cho săn bắn và câu cá giải trí, được phân vào mã 93190

  931 Dịch vụ thể thao
  9311 93110 931100 9311000 Dịch vụ của các cơ sở thể thao Gồm:

– Dịch vụ của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời, như sân vận động, đấu trường, bể bơi, sân tennis, sân golf, sân trượt băng…

– Hoạt động của các đường đua ô tô, đua chó và đua ngựa

– Dịch vụ tổ chức và vận hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư trong nhà hoặc ngoài trời của các nhà tổ chức sở hữu các cơ sở riêng.

Loại trừ:

– Dịch vụ vận hành thang kéo trượt tuyết, được phân vào mã 49329

– Cho thuê các thiết bị giải trí và thể thao, được phân vào mã 77210

– Dịch vụ của các cơ sở thể dục thẩm mỹ, được phân vào mã 9319010

– Dịch vụ công viên và bãi biển, được phân vào mã 9329011

  9312 93120 931200 9312000 Dịch vụ của các câu lạc bộ thể thao Gồm:

– Dịch vụ tổ chức và quản lý các sự kiện thể thao được cung cấp bởi các câu lạc bộ thể thao, ví dụ như câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ bowling, câu lạc bộ golf, câu lạc bộ đấm bốc, câu lạc bộ thể thao mùa đông, câu lạc bộ cờ,…

Loại trừ:

– Dịch vụ giảng dạy các môn thể thao của các giáo viên, huấn luyện viên riêng được phân vào mã 85510

– Dịch vụ vận hành các cơ sở thể thao, được phân vào mã 9311000

– Dịch vụ tổ chức và vận hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư trong nhà hoặc ngoài trời của các câu lạc bộ thể thao với các cơ sở riêng của họ, được phân vào mã 9311000.

  9319 93190 Dịch vụ thể thao khác
  931901 9319010 Dịch vụ của các cơ sở thể dục thẩm mỹ Gồm dịch vụ thực hiện bởi các câu lạc bộ và các cơ sở thể dục thẩm mỹ và thể dục thể hình.

Loại trừ:

Dịch vụ giảng dạy các môn thể thao của các giáo viên, huấn luyện viên riêng, được phân vào mã 85510.

  931909 Dịch vụ thể thao khác
  9319091 Dịch vụ thúc đẩy các sự kiện thể thao và thể thao giải trí Gồm dịch vụ được cung cấp bởi các nhà sản xuất hoặc các nhà tài trợ các sự kiện thể thao, có hoặc không có cơ sở.

Loại trừ:

Tổ chức và vận hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư trong nhà hoặc ngoài trời bởi các câu lạc bộ thể thao có hoặc không có cơ sở riêng, được phân vào mã 9311000 và 9312000

  9319092 Dịch vụ thể dục thể thao Gồm dịch vụ cung cấp bởi các vận động viên và người tham gia thể thao dựa trên tài khoản riêng của họ.
  9319093 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến thể thao và giải trí Gồm:

– Dịch vụ của các liên đoàn thể thao và các cơ quan điều phối

– Dịch vụ của trọng tài thể thao và người bấm giờ

– Dịch vụ vận hành của các khu săn bắn và câu cá thể thao

– Dịch vụ hướng dẫn săn băn

– Dịch vụ hướng dẫn câu cá

– Dịch vụ hướng dẫn leo núi

– Dịch vụ của chuồng ngựa đua, chuồng chó đua, nhà để ô tô

– Dịch vụ liên quan đến đào tạo động vật để chơi thể thao và giải trí

Loại trừ:

– Dịch vụ cho thuê các thiết bị thể thao, được phân vào mã 77210

– Dịch vụ liên quan đến huấn luyện chó bảo vệ, được phân vào mã 80100

– Dịch vụ của các trường thể thao và trường thi đấu, Gồm: dịch vụ được cung cấp bởi những người hướng dẫn, giáo viên, huấn luyện viên, được phân vào mã 85510

  9319099 Dịch vụ thể thao và giải trí khác
  932 Dịch vụ vui chơi giải trí khác
  9321 93210 932100 9321000 Dịch vụ của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Gồm:

– Dịch vụ của các công viên vui chơi

– Dịch vụ của các hội chợ vui chơi

– Dịch vụ trò chơi kéo quân

– Dịch vụ trò chơi đường ray xe lửa

  9329 93290 Dịch vụ vui chơi giải trí khác
  932901 Dịch vụ giải trí khác chưa được phân vào đâu
  9329011 Dịch vụ công viên giải trí và bãi biển Gồm:

– Dịch vụ bãi biển và công viên giải trí (không có tiện nghi ăn ở), Gồm: việc cung cấp các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế ngồi.

Loại trừ:

– Dịch vụ hoạt động của các nơi cắm trại, nơi cắm trại giải trí, nơi cắm trại để câu cá và săn bắn, địa điểm cắm trại, được phân vào mã 55902.

  9329012 Dịch vụ của các sàn nhảy, phòng hát karaoke Gồm:

– Dịch vụ của các phòng khiêu vũ, phòng nhảy, phòng hát karaoke và các cơ sở giải trí khác

  9329019 Dịch vụ giải trí khác còn lại chưa được phân vào đâu Gồm:

– Dịch vụ hoạt động của các đồi trượt tuyết

– Dịch vụ hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền

Loại trừ:

– Dịch vụ hoạt động của đường sắt leo núi, thang trượt tuyết và đường cáp trên không, được phân vào mã 49329.

– Hoạt động phục vụ đồ uống cho các sàn nhảy được phân vào mã 56301.

– Dịch vụ hoạt động của các cơ sở thể thao và thể thao giải trí, được phân vào mã 9311000.

  932909 Dịch vụ tiêu khiển khác chưa được phân vào đâu
  9329091 Dịch vụ đốt pháo hoa và trình diễn âm thanh và ánh sáng
  9329099 Dịch vụ tiêu khiển khác còn lại chưa được phân vào đâu Nhóm này Gồm:

– Dịch vụ giải trí khác còn lại như đấu bò, biểu diễn môtô. Loại trừ:

– Dịch vụ của nhóm gánh xiếc và đoàn kịch, được phân vào mã 9000010

 

Xem thêm: Nhận ngay tiền mặt lên đến 1.250.000 đồng khi ĐK HĐĐT của EasyInvoice.

Xem thêm: Hướng dẫn rà soát chênh lệch thuế 2021.


Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách LIKE, CHIA SẺ và ĐĂNG KÝ qua các kênh như:

Hành động của các bạn có ý nghĩa rất lớn, hãy giúp chúng tôi duy trì website và các kênh thông tin.

Rate this post

Giảm
giá
sốc