Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, vậy đó là những trường hợp nào và nếu chậm nộp thì bị phạt bao nhiêu?

I. Những trường hợp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

1.Hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo mẫu tại mục (II).

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ.

Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

2.Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

3.Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

(Trích từ điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

II. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mẫu báo cáo sử dụng tình hình hóa đơn là mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

 Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

III. Mức xử phạt hành vi chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn phụ thuộc vào số ngày chậm nộp, cụ thể như sau:

Số ngày chậm nộp Mức phạt
Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ. Phạt cảnh cáo.
Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp trên. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
Quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
Quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

(Trích từ Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

Hãy tham gia phát triển cùng chúng tôi bằng cách LIKE, CHIA SẺ và ĐĂNG KÝ qua các kênh như:

Với kinh nghiệm và kiến thức sẵn có chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu để đem lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng. Trong tương lai, để chúng tôi cải thiện duy trì và phát triển các kênh thông tin này nhằm phục vụ cộng đồng, với mong muốn nhận được nhiều đóng góp ý kiến xây dựng.

Hành động của Quý độc giả có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi, nhằm giúp chúng tôi duy trì website và các kênh thông tin hoạt động ổn định và tốt hơn.

Rate this post

Giảm
giá
sốc