Cá nhân làm 6 bước nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 (online)

BHXH hỗ trợ một lần bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và người đã dừng tham gia BHTN trường hợp như: nghỉ không lương, tạm hoãn, ngừng việc, thai sản, nghỉ ốm). Thủ tục này chỉ áp dụng đối với trường hợp người lao động đã dừng đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng trong thời gian từ 01/01/2020 – 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu.

Còn đối với trường hợp người lao động đang đóng BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 thì không cần làm thủ tục này, do cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách về doanh nghiệp để xác nhận thông tin.

Bước 1: Truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/

Bước 2: Bấm vào nút Đăng nhập

Bước 3: Nhập tài khoản cá nhân (là tài khoản đăng nhập ứng dụng VssID trên điện thoại của bạn). Nhập mã số bảo hiểm xã hội, mật khẩu do cơ quan BHXH cấp và mã kiểm tra.

Bước 4: Bấm vào “Kê khai hồ sơ”.

Bước 5: Bấm vào phần kê khai của “Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”

Bước 6: Điền đầy đủ thông tin, chọn hình thức nhận hỗ trợ là “Tài khoản cá nhân của người đề nghị” và điền thông tin tài khoản nếu muốn nhận tiền qua tài khoản.

Trường hợp không hợp không thuộc đối tượng được nhận Hệ thống sẽ có thông báo (trường hợp này bạn nên liên hệ với cơ quan BHXH) để tìm hiểu thêm thông tin:

Thời gian giải quyết: Người lao động phải nộp hồ sơ chậm nhất đến 20/12/2021. Cơ quan BHXH trả tiền hỗ trợ cho người lao động trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động và chậm nhất đến 20/12/2021 phải hoàn thành.

Theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, người lao động có thể thực hiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ online thông qua:

– Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

– Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN;

– Ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).


Xem thêm: Một số bài viết khác liên quan đến Hỗ trợ BHXH cho Người lao động vào sử dụng lao động.

Rate this post

Giảm
giá
sốc