Báo lỗi nộp hồ sơ điện tử 600L khi đính kèm file excel

Báo lỗi kê khai nộp hồ sơ điện tử 600L trên cổng thông tin điện tử khi nộp file excel. Vì vậy người nộp cần chuyển sang file PDF để nộp. Tham khảo bài viết: 5 phút nộp hồ sơ điện tử 600L trên cổng thông tin điện tử BHXH thành công

Rate this post

Giảm
giá
sốc