Thủ tục đăng ký BHXH ban đầu

Khi có phát sinh lao động doanh nghiệp cần phải lập Hồ sơ giấy gửi đến cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ không quá phức tạp, kế toán không có nhiều kinh nghiệm sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn thành thủ tục.

 

Hồ sơ kê khai BHXH ban đầu

  • Mẫu TK3-TS
  • Mẫu D02-TS
  • Mẫu TK1-TS

Lưu ý: Mẫu D02-TS, TK1-TS chỉ cần điền thông tin, không cần ký tên; hồ sơ số 1 và 2 có ký tên, dấu mộc đỏ khi gửi qua mail).

Các thủ tục khác

  • Đăng ký chữ ký số điện tử.
  • Đăng ký hoá đơn điện tử.

Hồ sơ khách hàng cung cấp

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – (01 bản sao y chứng thực)

Phí dịch vụ khai BHXH ban đầu

  • Phí dịch vụ chuẩn bị và thay mặt Công ty nộp Hồ sơ tại Tp. Hồ Chí Minh là 1.500.000đ.

Thắc mắc của bạn ?

Bạn không có thời gian hay gặp khó khăn trong việc soạn Hồ sơ hãy liên hệ chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.