91 câu hỏi và trả lời về hóa đơn điện tử theo quy định mới

91 câu hỏi và trả lời về hóa đơn điện tử theo quy định tại thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021. Tài liệu này chia làm 9 phần:

  • Phần 1: Các Nội Dung Cơ Bản Về Hóa Đơn Điện Tử
  • Phần 2: Đối Tượng Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử
  • Phần 3: Đăng Ký Sử Dụng Hđđt
  • Phần 4: Định Dạng Và Nội Dung Trên Hđđt
  • Phần 5: Lập Hóa Đơn
  • Phần 6: Ủy Nhiệm Lập Hóa Đơn
  • Phần 7: Chuyển Dữ Liệu Hóa Đơn Điện Tử
  • Phần 8: Xử Lý Hóa Đơn Có Sai Sót
  • Phần 9: Xác Định Thời Điểm Lập Hóa Đơn

(File do EasyInvoice biên soạn).


Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách LIKE, CHIA SẺ và ĐĂNG KÝ qua các kênh như:

Hành động của các bạn có ý nghĩa rất lớn, hãy giúp chúng tôi duy trì website và các kênh thông tin.

Rate this post

Giảm
giá
sốc