2 phút hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng nền “vss-declaration Setup”

Để nộp thành công các Hồ sơ điện tử nói chung, Hồ sơ 600L và 600M nói riêng trên giao dịch điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, Quý độc giả bắt buộc phải cập nhật lại ứng dụng nền ký số mới theo hệ thống kể từ 13 giờ ngày 07/10/2021.Sau đây hướng dẫn TẢI VÀ CÀI DẶT ỨNG DỤNG NỀN “vss-declaration Setup” mới nhất – thành công 100%.

Rate this post

Giảm
giá
sốc