1 phút gỡ bỏ ứng dụng nền ký số cũ “Vietnam Social Security Declaration” – thành công 100%

Để nộp thành công các Hồ sơ 600L và 600M trên giao dịch điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, Quý độc giả bắt buộc phải cập nhật lại ứng dụng nền ký số mới theo hệ thống kể từ 13 giờ ngày 07/10/2021. Sau đây hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng nền ký số cũ “Vietnam Social Security Declaration” – thành công 100%.

Rate this post

Giảm
giá
sốc